fbpx

Bola istá žena, ktorá dvanásť rokov krvácala, minula takmer celý svoj majetok na lekárov, ale nič jej nepomáhalo. Bolo jej stále horšie…

Takto popisuje evanjelium Marka príbeh ženy, ktorá trpela nielen chorobou, ale aj spoločenským odmietnutím, pretože vo vtedajšej dobe bola podľa židovského zákona považovaná za “nečistú” a každý, koho by sa dotkla, stal sa tiež nečistým. Nemohla chodiť na verejnosť, medzi ľudí, nikto sa s ňou nestýkal, ruka s obrazombola persona non grata – neželaná. Napriek tomu sa rozhodla zariskovať a vyhľadať Ježiša.  Rozhodla sa konať mimo spoločenských konvencií, aj mimo náboženskej náuky. Povedala si vo viere – ak sa ho dotknem, ozdraviem – a rozhodla sa dotknúť toho, ktorý uzdravoval chorých, vyslobodzoval posadnutých, kriesil mŕtvych, odpúšťal hriešnikom. A bola uzdravená.

Ježiš Kristus robí rovnaké zázraky aj dnes pre tých, ktorí sa Ho rozhodnú hľadať a dotknúť. Dáva sa nájsť tým, ktorí Ho hľadajú a sám hovorí, že nie je ďaleko od nikoho z nás. Každý môže zažiť premieňajúci a uzdravujúci dotyk pri stretnutí s Ním, podobne ako táto žena. A môže sa to stať práve dnes, ak na Neho  zavoláš.  Ak sa Ho vierou dotkneš.