BRATISLAVA
CC centrum,Jiráskova3, Petržalka,
Tel: 0903/651447

 

Nové Mesto nad Váhom
Dom služieb, ul. M.R. Štefánika 1,
Tel: 0949/215327