Začalo to Božou víziou v srdci lekára Ivana Zuštiaka a jeho manželky Lenky – priniesť nádej a zmenu do Petržalky. Nasledovali modlitby, pôsty, evanjelizačné aktivity a presťahovanie s rodinou do Bratislavy v roku 2003. Nedeľné bohoslužby postupne dali vznik pravidelným stretnutiam žien, mladých rodín, seniorov, mládeže a vznikla služba petržalským deťom (7-14) v klube K2 na Lúkach, kde od roku 2009 pripravujeme pravidelný program pre školopovinné deti, víkendovky a letné detské tábory. Organizujeme aj futbal pre mužov a chlapcov, od roku 2010 pôsobíme na stredných školách cez preventívne programy a prednášky Sex-AIDS-Vzťahy. Študenti môžu navštevovať stretnutia mládeže Y-house, nájsť tu prijatie, priateľstvo, pomoc, modlitby a vzťah s Bohom.

nas pribehMisijná stanica v Novom Meste n/Váhom

Už niekoľko rokov v Dome služieb na 2. poschodí organizujeme pravidelné utorkové stretnutia pre dospelých. Každý druhý piatok majú svoj čas školopovinné deti na klube Escape junior. Pre deti či mládež robíme víkendovky a letné detské tábory. Pravidelne organizujeme modlitby za mesto a región. Cez prednášky Sex-AIDS-Vzťahy a prednášky o Holokauste oslovujeme stredoškolskú mládež. Raz do mesiaca sa konajú nedeľné bohoslužby, počas ktorých je pre malé deti detská besiedka Lízatko..

Kresťanské centrum Oheň v Petržalke spolu s misijnou skupinou v Novom Meste n/Váhom sa v roku 2012 pripojili do spoločnej siete Kresťanských centier so spoločenstvami v Nitre, Nových Zámkoch, Šali, Zlatých Moravciach. Spája nás spoločná vízia – prinášať Božie kráľovstvo na miesta, kde žijeme, misijné aktivity, službu pre cirkev a pre ľudí.