Biblia je Boží list lásky tomuto svetu. V nej Boh zjavuje svoju dokonalú vôľu pre človeka – dať nám dobrú budúcnosť a nádej. Každý, kto úprimne hľadá pravdu v Biblii, môže sa priamo stretnúť s jej autorom.

bible11Veríme že…

  • Svet nehrá vždy fér
  • Nikto nie je bez viny
  • Existuje nádej pre každého
  • Boh má riešenie aj v patových situáciách
  • Ježiš Kristus je odpoveďou
  • Odpustenie je Boží dar
  • Zmena života je s Kristom možná
  • Človek môže byť fér

Tomuto veríme a toto denne zažívame. Spoznali sme, že každý človek sa môže zmeniť, keď spozná pravdu. Pretože Pravda vyslobodzuje a mení životy. Pretože Láska zvíťazila nad zlom a nenávisťou (a nielen v rozprávkach). Pretože každý človek je vzácny a má obrovskú hodnotu, za ktorú bol kúpený. Hodnotu Kristovho života.