Sme normálni ľudia s bežnýmiKtoSme povinnosťami a zodpovednosťami. Máme svoje radosti aj starosti, svoje výhry aj prehry. A hoci čelíme rovnakým, aj ťažkým situáciám, spoznali sme, že v tom nemusíme byť sami, že je niekto, kto vidí ďalej ako my, a vie viac ako my. Koho môžeme osloviť a On odpovedá. Kto má riešenie aj na ťažké situácie, kde my už nevidíme východisko. Kto nás stvoril, miluje, a pozitívne zasahuje do našich životov, ak o to stojíme. Spoznali sme Jeho dobrotu a lásku a uzdravujúcu moc k odpusteniu a k zmene života. Objavili sme slobodu a radosť nezávislú na okolnostiach, ktorá pochádza od Neho.

Kto sme? Sme kresťania, ktorí sa rozhodli Bohu dôverovať natoľko, že sme Ho nechali viesť naše životy, zamestnania, školy, vzťahy, rodiny…  A nikto z nás to doteraz neoľutoval.