DSC_5314Klub K2 je otvorený raz týždenne každý utorok 17:00 -19:00 pre všetky veriace aj neveriace deti od 7 – 16 rokov v priestoroch na Topoľčianskej 10 v Petržalke. V klube sa striedajú OBJAVITELIA (7-12 rokov) a MOBIL (13-16 rokov). Klub je bezpečné miesto pre deti, kam môžu prísť, vytvárať priateľstvá založené na úcte, kde sa môžu cítiť prijaté. Je v ňom priestor prejaviť sa, rozprávať sa, zahrať si hry, súťaže. S deťmi chodíme na výlety, tábory, povzbudzujeme ich, aby si chránili hodnoty ako sú pravda, česť, vážili si rodičov, učiteľov, jeden druhého aj seba. Posilňujeme ich cieľavedomosť, vytrvalosť, schopnosť prekonávať prekážky, zodpovednosť, tímovosť, trpezlivosť, nutnosť vážiť si život svoj aj životy ostatných. V prípade záujmu kontaktujte vedúceho klubu – Martina Hašáka, 0903 118 658


Aktivity klubu K2 pre petržalské deti robíme dobrovoľnícky, bez nároku na finančnú odmenu. Klubové aktivity, výlety, sladké odmeny za súťaže, víkendové pobyty a letné tábory sa však bez finančných prostriedkov nezaobídu. Podporiť službu deťom môžete na číslo účtu: 2628768778/1100  VS 777