PodporteNas1

Klubová práca s deťmi v Petržalke aj Novom Meste nad Váhom. Tábory, výlety, víkendovky. Brigády v detskom domove. Pomoc mestu cez projekt Milujem svoje mesto. Prednášky o holokauste na stredných školách, preventívne protidrogové programy Sex-AIDS-Vzťahy. Evanjelizačné akcie pre verejnosť, modlitebné stretnutia za chorých, prednášky na zaujímavé témy. Športové aktivity a futbal pre mladých aj starších. Klubová činnosť pre rôzne vekové skupiny…

To je časť aktivít kresťanského centra v Bratislave a misijnej skupiny v Novom Meste nad Váhom, cez ktoré  mladí aj starší, od detí po seniorov, muPodporteNas2ži aj ženy,  zažívajú nové vzťahy, prijatie, povzbudzovanie, uzdravenie a významné zmeny vo svojich životoch a rodinách.

Podporiť túto prácu môžete na č.ú. IBAN  SK87 1100 0000 0026 2876 8778,  VS 777