Milí bratia a sestry.

Milí bratia a sestry.

Vstupujeme do 21- dňového obdobia modlitieb a pôstov. (13.1. – 2.2.) Pán Ježiš nás až dosiaľ viedol a požehnával a už sa nám podarilo zabrať pre nášho Kráľa časť územia.
Napriek tomu vidíme, že posúvanie kolíkov nášho stanu sa deje s veľkou námahou a nie s veľkou rýchlosťou. V taký čas je úžasnou možnosťou vstúpiť do modlitieb a pôstov. Nie preto aby sme sa tým chválili a urobili si náboženský program, ale aby sme sa pokorili pred našim Pánom a mohli prijať Jeho pomoc a Jeho intervenciu proti ktorej sa nevie postaviť žiadna sila.
Božie Slovo nás povzbudzuje v II. Kronickej 7: 13-14 „Keď uzavriem nebesia, takže nebude dažďa, keď prikážem kobylkám spustošiť zem, keď pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.“
Keď sa pozerám na našu krajinu, na stav cirkvi, na svet, v ktorom žijeme: krajiny bez dažďa, všetko zelené požraté kobylkami, všetko je suché a bez ovocia. A k tomu ešte mor, ktorý vedel zlikvidovať celé mestá, priniesť smrť, ktorá paralyzovala ľudí strachom, tak ten obraz sa zdá veľmi výstižný. A Pán Boh zasľúbil, že ak by to bolo aj takéto, ak sa pokorí Jeho ľud, On zasiahne a uzdraví celú zem.
Poďme do toho, nielen s nejakou hladovkou, ale pôstom pri ktorom bude celé srdce, odrezanie všetkého čo sa Bohu nepáči, čo nie je podľa Jeho poriadku. Žehnám vám do týchto dní, ktoré môžu priniesť čas mocného Božieho navštívenia.
Pastor Ivan Zuštiak

 

Ďalšie konkrétne inštrukcie dostanete na nedeľnom zhromaždení.

No comments yet

Post a comment