Milí bratia a sestry, Božia rodina skrze Pána Ježiša Krista.

Milí bratia a sestry, Božia rodina skrze Pána Ježiša Krista.

Prajem Vám požehnaný rok plný radosti a Pánovej prítomnosti. Tieto prvé týždne roku by sme vás chceli všetkých pozvať do pôstov a modlitieb.
Verím, že nás Duch Boží vedie a aj tento rok potrebujeme jeho milosť. Pôsty nás vedú do víťazstva, posvätenia a úplnej závislosti na Bohu a Jeho slove. Tak ako Izaiáš píše v 58. kapitole aký pôst je Bohu príjemný, môžeme sa spoľahnúť na túto navigáciu a vierou vstúpiť do týchto niekoľkých dni. Boh je pripravený odpovedať na naše modlitby, pokorenie sa pred Ním a našu vieru v Jeho zasľúbenia. On je mocný a nádherne jedná v našich životoch a rodinách. Mnohokrát nám dáva viac ako prosíme, alebo rozumieme.
Je to milosť postiť sa, odložiť na niekoľko hodín jedlo a namiesto toho sa sýtiť Božím slovom a Duchom pravdy. Spievať a chváliť Boha, mať blízky vzťah len s Ním samým. Je to milosť, je to dar, a ja vás pozývam všetkých ktorým Vám je to dané – pripojte sa.
Od pondelka 15.1.2018 do stredy 31.1.2018 sa budeme postiť v reťazovom pôste. Každý bude mať možnosť vybrať si dni ktoré sú pre neho prijateľné.
Budeme sa spoločne modliť a postiť za Božie vedenie pre nás zbor KC Oheň. Za nových zachránených ľudí. Aby si aj nás Boh použil, nech mnohí prijmú nový život v Kristovi a sú zasadení v dome Božom, v zbore. Nech žijeme “učeníctvo”. Budeme sa modliť, aby Božia prítomnosť zostávala medzi nami, aby Pán Ježiš oslobodzoval, uzdravoval, žehnal, posilňoval slabých a aby bola uvoľnená Jeho moc v mestách a dedinách, kde žijeme.
Verím, ze nás Duch Boží bude viesť a teším sa na to, čo má Boh pre nás pripravené.

Ďalšie konkrétne inštrukcie dostanete na nedeľnom zhromaždení.
Boh vás žehnaj.
Lenka Z.