Milí bratia a sestry – zbor Oheň.

Milí bratia a sestry – zbor Oheň.

Som vďačná, že nás Boh povolal k existencii, že sme tu v Bratislave aj v Novom Meste n/V.

Ďakujem všetkým za vaše nasadenie sa v modlitbách a pôstoch v januári. Ako ste si všimli, tak neustále vyzývame ďalej každého k tomu aby sa zapojil v modlitbách. Spoločne sa modlíme v stredy na Topoľčianskej kde začíname o 18:00 hodine a tak isto Novom Meste n.V. štvrtky o 17:00.

Od Ducha Božieho sme prijali usmernenie v tomto čase v Bratislave zrušiť skupinky a bojovať za cirkev ale aj za ľudí, ktorí ešte Pána Ježiša nepoznajú. Na modlitbách nám Boh stále potvrdzuje, že toto je cesta, ktorou máme ísť v tomto čase.

Modlitba vyzerá – akože sa nič nedeje a nič ani nerobíme – ale v duchovnom svete s vierou berieme, že Boh otriasa “žalármi” ľudí ktorí sú väznení a zviazaní rôznymi závislosťami, hriechmi, depresiami, beznádejou, chorobami, strachmi…. Modlitby sú mocné a prinášajú zázraky všetkého druhu. Modlitba láme diablovu moc. Stojíme v tomto povolaní pre tento čas a povzbudzujem vás vo viere, pridajte sa. Nechajte sa zapáliť Duchom svätým, ktorí horlí v nás za stratených ľudí – s Božou vierou – burcuje nás. Učí nás milovať ľudí viac ako seba a svoje pohodlie.

Verím, že s tým súvisí aj očisťovanie našich životov, Božia svätosť ktorú Boh chce uvoľniť v našom zbore, vášeň pre Božie kráľovstvo. Pôsty dvíhajú úroveň našej viery, aby sme boli poslušní v okamžiku, keď Boh bude chcieť uvoľniť zázrak skrze každého z nás. Sme súčasť tela Kristovho – a On sa nezmenil. Chce chodiť medzi ľudí a zvestovať biednym radostnú správu, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha. Potešiť všetkých smútiacich … Izaiáš 61,1-2.
To je Božie pomazanie! Božia moc v nás skrze prítomnosť Pána Ježiša Krista.

Prosím vás, nebuďte leniví, zahľadení do seba – rozpoznajme čas božieho navštívenia. Boží služobníci prinášajú proroctvá zasľúbenia Božieho dažďa pre náš národ. Pripravme sa na to! Nestoj na okraji zboru. Božie povolanie je aj pre teba! Každý môže byť použitý Bohom. Každý môže zažiť Jeho slávne dni. Začni sa modliť s vierou v srdci, modli sa v nových jazykoch ak máš tento dar. Poddaj svoju dušu Bohu – aj pri modlitbách. Nebuďme duševní a potom sklamaní, že nič neberieme od Pána…. Jakub 4,2-3.

Prosím Boha, Ducha Svätého, aby nás naučil vidieť neviditeľné, aby sme sa hýbali duchom skrze Neho. Ja osobne túžim potom a nechcem minúť Jeho krásne slávne a mocné dielo – lebo On taký je. Boh je verný!
Modlime sa v pokore. Buďme tam, keď nás k tomu pastor Ivan, alebo vedúci vyzve. Vzývajme HO, chváľme HO, uctievajme HO, volajme na Neho – On už hovorí, je uprostred nás, je živý a mocný zachrániť.

Jemu patrí sláva!

Lenka Z.