Môžete nás podporiť:

IBAN SK87 1100 0000 0026 2876 8778​

Bratislava

Tel. kontakt

0903 651 447

Adresa

Kopčianska 8 - Vienna Gate

Bohoslužba

Nedeľa - 10:00

Nové Mesto nad Váhom

Tel. kontakt

0949 215 327

Adresa

Dom služieb - M. R. Štefánika 1

Bohoslužba

Nedeľa - 10:00 (viac info v kalendári)