Drahí bratia a sestry.

Drahí bratia a sestry.

Buďte mocne požehnaní v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Žijeme v búrlivom období dejín. Vidíme, že celý svet je zasiahnutý hrozbou koronavírusu. Aj na Slovensku, kde výskyt ochorenia vírusom bol diagnostikovaný ako v jednej z posledných krajín EU. Vzhľadom na nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý vydal zákaz fyzickým i právnickym osobám usporiadať hromadné podujatia sme ako staršovstvo uznali za dobré rešpektovať toto rozhodnutie a v termínoch 15.a 22.marca neusporiadať bohoslužby.
Verím, že Pán je s nami aj v tomto období, môžeme byť nositeľmi pokoja v tomto čase kedy vidíme veľa strachu, neistoty a úzkosti okolo nás. Modlime sa, pretože toto je čas kedy sa trasie s istotami, na ktoré sa ľudia spoliehajú. Veríme, že jedinou istotou je Pán Ježiš a toto môže byť čas, kedy ľudia začnú hľadať Pána Ježiša. Na internete som našiel zaujímavé správy v súvise s koronavírusom. Nech sú pre nás povzbudením k modlitbám.

Tou prvou je prorocké slovo od brata Stefana Driessa zo 6. decembra 2019:

“Počas toho času zaistím, že dokonca epidémie, ktoré prídu, nezasiahnu váš dom, ak je meno Ježiš nad vašim domom. Ak je Ježiš Pánom vášho domu. Prepukne vírus, ktorý bude silnejší, než tie predchádzajúce. Verím, že na východnú Európu sa pokúsi udrieť zvlášť tvrdým spôsobom. Ale AK SA VERIACI VO VÝCHODNEJ EURÓPE BUDÚ MODLIŤ, vírus nespôsobí takú škodu, akú diabol plánoval. Pretože v krajinách východnej Európy, ktoré sa priznajú ku Kristovi, budú mať hranice chránené. Anjel smrti nebude môcť zasiahnuť domy veriacich, ak je krv Ježiša Krista na zárubniach ich dverí. Ale tí, ktorí iba niesli meno Krista, ale nezomreli sami sebe, aby žili pre Neho, budú vystrašení. A v tom všetkom Boh Otec hovorí: „Moje oko bude hľadať strážcov na hradbách. Takých, ktorí budú ku mne volať dňom i nocou. Budem počuť ich hlas. A prikázal som svojím anjelom, aby stáli spolu s nimi na ich pozíciách.“” (proroctvo zverejnené na stránke Slovo života)

Tou druhou je vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa:

„Je pre mňa cťou vyhlásiť nedeľu 15. marca za národný deň modlitieb,“ uviedol Trump.
„Sme krajina, ktorá vo svojej histórii hľadala Boha kvôli ochrane a posilneniu v dobách, ako sú tieto.”
„Nech už ste kdekoľvek, povzbudzujem vás, aby ste sa obrátili cez modlitbu v skutku viery. Spoločne ľahko zvíťazíme! “

Pastor Ivan Zuštiak

No comments yet

Post a comment