V Kresťanskom centre Oheň v Bratislave Petržalke máme miesto, čas a nas pribeh BAprijatie pre každého. Deti môžu prichádzať, spoznávať nových priateľov a zažívať dobrodružstvá v klube K2. Mladé mamičky aj ženy v zrelom veku nájdu (napriek rôznym životným etapám, v ktorých sa nachádzajú), spoločné témy na stretnutiach – Špeciálne pre ženy. Stretnutia seniorov sú neodmysliteľnou súčasťou našich aktivít pre staršiu generáciu, rovnako ako Y-house pre mládežníkov. Viac o jednotlivých stretnutiach – vľavo v ponuke.


Každú nedeľu o 10:00 ste srdečne pozvaní do CC Centra na Jiráskovej 3 v Petržalke, kde sa konajú bohoslužby
s modernými piesňami a Božím slovom.